სუბცივილიზაცია

სუბცივილიზაცია არის სუვერენული წარმონაქმნი ცივილიზაციის შიგნით, რომელსაც აქვს ფასეულობითი საკუთარი სისტემა, ნორმები, ტრადიციები. რამდენადაც ცივილიზაციები არ წარმოადგენენ მონოლითურ და ჰომოგენურ წარმონაქმნებს, მის ფარგლებში არსებულ სუბცივილიზაციებს შორის გარკვეული ურთიერთმიმართება ყალიბდება.

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი