კულტურის პოლიმორფიზმი

კულტურული პოლიმორფიზმი (ბერძნ. პოლი- ბევრი, მრავალი + morfhe- ფორმა) - მრავალფეროვნება, ახასიათებს ყველა კულტურას, რომელსაც აქვს ჰეტეროგენული (სხვადასხვაგვარი, მრავალფეროვანი) ვარიანტების ნაკრები. რაც უფრო რთულია საზოგადოება, მით უფრო თვალსაჩინოა მისი დამახასიათებელი ფასეულობების დიფერენციაცია.

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი