კათედრის პროექტები

ადგილობრივი პროექტები

2010-2011 - "მსოფლიო კულტურა" - საპილოტე მასალის მომზადება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის არჩევითი საგნისთვის

საერთაშორისო პროექტები

2013-2014 - COBERM (A joint EU-UNDP initiative) პროექტი "საისტორიო განათლება და ქართულ-ოსური ურთიერთობები"

2012-2015 - ტემპუსის პროექტი "მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სატრენინგო კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება"

2012 - DAAD პროექტი "სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ქსელის (ინტერნეტ-პორტალის) შექმნა"

2009 - "ქალაქები - ინტერკულტურული დიალოგის ცენტრები (სამხრეთ კავკასიის მაგალითი)"

2007-2008 - "ინტერკულტურული დიალოგის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში (ხერხები, მეთოდები, მიდგომები)"

2007 - "კავკასია: ინტერკულტურული დიალოგის პერსპექტივა"

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი